Stall Golden Soldier

Trykk på navnene for å komme inn på sidene til hver enkelt hest :)

 

 

Hopper: Valakker: Hingster: Andre hester på stallen:

 

Zeta Jones Golden Soldier Hugo

 

Zetanese Jacob fra Steinsrud

 

Pershan